Spolek vznikl transformací občanského sdružení KLUB KARDIA MOTOL v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.); spolek je právním nástupcem uvedeného občanského sdružení.

Občanské sdružení KLUB KARDIA MOTOL vzniklo v roce 1995 a od té doby organizuje pravidelné cvičební jednotky. Ty jsou určeny pro občany postižené interními civilizačními chorobami. Jsou to jedinci, u nichž lékaři diagnostikovali např. ischemickou chorobou srdeční, zvýšený krevní tlak prodělaný infarkt myokardu, cukrovku nebo byl u nich proveden chirurgický zákrok … I pro tyto zdravotně postižené občany je pohyb důležitou součástí života a je nezastupitelný.

V současné době tvoří členskou základnu sdružení více než 300 cvičenců a za úspěch lze považovat, že více než polovina zůstává s námi cvičit déle než pět let. K věkovému složení lze uvést, že na padesát cvičenců je starších než 80 let a přes 50 procent je těch, kterým už bylo 70 let. Cvičební hodiny probíhají v tělocvičně Fakultní nemocnice v Motole a v tělocvičně ISL .

Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že dobře volený pohybový program může velmi pozitivně ovlivňovat organismus, který se i při zjištěném zdravotním postižení dokáže vyrovnat se zatížením běžného života. Jedinec si tak může udržovat soběstačnost do vyššího věku. Dojde k vyladění psychické i fyzické stránky člověka.

Cvičení je vedeno vysokoškolsky vzdělanými odborníky ve zdravotní tělesné výchově. Hlavní důraz je kladen na zdravotní hledisko. Cíleně zaměřená cvičení působí na hybný systém – uvolňují klouby, protahují zkrácené a aktivují ochablé svaly. Je to důležitý prostředek k ovlivňování artrotických a osteoporotických změn. Zařazována jsou i cvičení vytrvalostního charakteru, která zlepšují výkonnost životně důležitých orgánů. O cvičení je velký zájem u žen, menší u mužů (z více než tří set cvičenců je deset mužů). 14 cvičebních jednotek je plně obsazeno a k případnému rozšíření chybí zkušení cvičitelé.

 

Při umístění každé nové informace na tuto webovou stránku dostávají o tom zájemci e-mailovou zprávu. Pokud jste se na tyto stránky dostali náhodně a máte zájem o činnost Klubu, případně jste v Klubu a dosud nedostáváte informace o novinkách, ale chcete upozornění dostávat, pošlete svůj e-mail na adresu
klub.kardia@gmail.com

Jste-li členem Klubu kardia, bude Vám zasláno i heslo pro přístup do rubriky Pro členy.